GENEL:

 1. ALICI, techmindbilisim.com üzerinden sipariş verdiği takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 2. Kargo ücretleri 1000 TL miktara kadar ALICI tarafından ödenecektir. İade durumunda ilk kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır. Sonraki gönderi masrafları ALICI’ya aittir.
 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün SATICI’nın kusuru nedeniyle teslim edilmez ise ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir. SATICIdan kaynaklanmayan teslimat problemi oluşması halinde sözleşme gecikme nedeniyle ALICI tarafından feshedilemez.
 4. Ürün, noksansız ve siparişte belirtilen niteliklere uygun (varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte) teslim edilmek zorundadır.
 5. Ürün tedarikinin imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde ALICIya bu durumu bildirmek zorundadır. 30 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır. Dövizle yapılan alışverişlerde kur farkından kaynaklanan durumlarda SATICInın tazminat veya zarara dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez ise SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde tüm masraflar ALICI ’ya ait olacak şekilde , eksiksiz ve sıfır ürün gibi SATICI’ya iade etmek zorundadır. (iadeye ilişkin hükümler aynen burada da geçerlidir.)

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI;
 1. Siparişin iptali
 2. Ürünün benzeri ile değiştirilmesi
 3. Mücbir sebep ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesi

haklarından dilediğini  talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli kredi kartına iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. (Para iadeleri yalnızca Orijinal Ödeme Modu üzerinden yapılacaktır)

ALICI’NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa, ürün kesinlikle kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. Bu hususta ALICI ve SATICI tam bir mutabakat içindedirler. Şayet malı teslim almış ve sonradan hasarlı olduğu/gizli ayıplı olduğunu fark ederse ALICI malları teslim aldıktan sonra 12 saat içinde “teslimatta hasarlı ürünler” veya eksik ürünler için SATICI’ya müracaat eder. Ayıplı ürün için tutanak tutulmalıdır. Ürünün ayıplı olduğuna dair görüntü ve delil eklenmelidir

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Süre kesin olup aşılması halinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma beyanı SATICI’ ya yazılı olarak, aşağıda yer alan link ten form doldurulmak sureti ile yapılır techmindbilisim.com link ve  0850 640 01 14 numaralı telefondan da SATICI bilgilendirilir.

İADE KOŞULLARI:

 1. Ürün kusurlu ise kusur sebebi ayrı bir kâğıda yazılır ve fatura da   bu kâğıda eklenir. Ürünün fabrika ambalajı (karton) veya ürünün kendisi üzerine iade nedeni YAZILMAZ veya İŞARETLENMEZ. (Buna aykırı davranış halinde SATICI iadeyi kabul etmeme hakkına sahiptir) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak orijinal ambalajında ve satıldığı gibi (yeni gibi) teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün açılmış ise Techmind Bilişim, iade / geri ödeme / değiştirme talebini reddetme hakkını saklı tutar. Ürünler TECHMİND BİLİŞİM SANAYİ VE SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Kartaltepe Mahallesi, Süvari Caddesi, NO: 10 /1 Torkam E5 D-2 Blok D:45  Küçükçekmece/ İstanbul/Türkiye adresine iade edilmelidir
 2. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından ve ürünün iadesinden sonra ürünü inceleyecek ve iadeyi kabul edip etmediğini ALICI ya e posta ile bildirecektir. Şayet SATICI tarafından iade onaylanırsa itibaren en geç 5 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ya veya ALICI’nın kredi kartına öder. Geri ödeme ile ilgili ALICI sorun yaşarsa SATICI ya haber verir. Kart iadeleri zaman alabildiği için rayiç bir süreyi ALICI bekler. Buna rağmen ALICI geri ödemeyi alamadıysa  Kartaltepe Mahallesi, Süvari Caddesi, NO: 10 /1 Torkam E5 D-2 Blok D:45  Küçükçekmece/ İstanbul adresinden SATICI ile iletişime geçmelidir.
 3. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. İndirimli ürünlerin iadesi mümkün değildir.

İADE, İPTAL VE DEĞİŞİM ŞARTLARI 

GENEL: 

 • Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 • Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 • Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 • Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 CAYMA HAKKI

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve web sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

 Cayma hakkının kullanılması halinde:

 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 • Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

Aşağıda belirtilmiş ürünler bakımından cayma hakkı kullanılamaz:

 • ALICI’nın isteği üzerine özelleştirme yapılmış ürünler.
 • Özel dosya ve dokümanların yüklendiği veya üretici sistemine kaydı yapılmış ürünler.
 • Kullanımından sonra hijyen kuralları gereği bir başkasının kullanmasının sakıncalı olduğu ürünler.

İADE SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

 1. Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde iadeye dair talebini yazılı olarak elektronik posta adresimize([email protected]) iletmek suretiyle iade hakkını kullanabilir. Ürün ile beraber faturasının/irsaliyesinin , malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak tek bir pakete konularak iade edilmesi gerekmektedir. Ürünün tam ve hasarsız olarak ulaşmasını takiben ürün bedeli Alıcının kartına iade edilecektir. Ancak aslına uygun olmayan, hasarlı, zarara uğramış ve ilgili ürünlerin özel iade şartlarına aykırı durumlarda iade kabul edilmeyecek, bu ürünlerin bedel iadesi yapılmayacaktır. Mevzuat gereği, cayma süresi (mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın almanın yapıldığı tarihten itibaren 14 gün) içinde alıcı ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Olağan dışı kullanımdan dolayı oluşacak bozulmalardan ise alıcı sorumlu olacaktır ve bu durumda satıcı iadeyi onaylamayabilir.
 1. Ürünler anlaşmalı özel kargo şirketi tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Ürün paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık tespit edilmesi durumunda kurye görevlisine mutlaka hasar tespit tutanağı düzenletmelisiniz. Hasarlı kuryeler için kurye görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksine bir durumu derhal tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.
 1. Kurye görevlisinin belge, zabıt veya tutanak düzenlemediği durumlarda ürünü teslim almadan görevliye iade edebilir veya kurye şubesinde kontrolünü sağlayarak teslim alabilirsiniz.

Hasar tespit belgesini düzenletmezseniz üründeki sorunun satıcı veya kurye kaynaklı olduğunu ispatlamanız mümkün değildir. Bu nedenle mutlaka tutanak tutturmalısınız.
Kurye paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık olması durumunda kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenletmeniz gerekir.
Tutanak tutturarak ürünü teslim almadan görevliye kapıda iade edebilirsiniz. Ürününüz eksik, arızalı, kusurlu, hasarlı veya belirtilenden farklı ise iade etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

İade gönderiniz, bize ulaştığında ve onay süreci tamamlandığında sizi bilgilendirecek ve ücret iadesi işlemlerinize hemen başlayacağız. Ücret iadeniz alışveriş yaptığınız ödeme kanalı üzerinden gerçekleşecektir. Bankanızın ödeme işlem süreçlerine bağlı olarak iadenizin hesabınıza yansıması 2-3 hafta arası sürebilir. İade bilgilendirmesinden sonra iadenizin bu süre içerisinde hesabınıza yansımadığı durumlarda öncelikle bankanıza danışmanızı öneririz.

İPTAL

Yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Ürünün kargoya verilmiş olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. İptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir

Bu süreçlere ilişkin Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.