GENEL:

 1. ALICI, techmindbilisim.com üzerinden sipariş verdiği takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 2. Kargo ücretleri 1000 TL miktara kadar ALICI tarafından ödenecektir. İade durumunda ilk kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır. Sonraki gönderi masrafları ALICI’ya aittir.
 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün SATICI’nın kusuru nedeniyle teslim edilmez ise ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir. SATICIdan kaynaklanmayan teslimat problemi oluşması halinde sözleşme gecikme nedeniyle ALICI tarafından feshedilemez.
 4. Ürün, noksansız ve siparişte belirtilen niteliklere uygun (varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte) teslim edilmek zorundadır.
 5. Ürün tedarikinin imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde ALICIya bu durumu bildirmek zorundadır. 30 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır. Dövizle yapılan alışverişlerde kur farkından kaynaklanan durumlarda SATICInın tazminat veya zarara dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez ise SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde tüm masraflar ALICI ’ya ait olacak şekilde , eksiksiz ve sıfır ürün gibi SATICI’ya iade etmek zorundadır. (iadeye ilişkin hükümler aynen burada da geçerlidir.)

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI;
 1. Siparişin iptali
 2. Ürünün benzeri ile değiştirilmesi
 3. Mücbir sebep ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesi

haklarından dilediğini  talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli kredi kartına iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. (Para iadeleri yalnızca Orijinal Ödeme Modu üzerinden yapılacaktır)

ALICI’NIN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa, ürün kesinlikle kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. Bu hususta ALICI ve SATICI tam bir mutabakat içindedirler. Şayet malı teslim almış ve sonradan hasarlı olduğu/gizli ayıplı olduğunu fark ederse ALICI malları teslim aldıktan sonra 12 saat içinde “teslimatta hasarlı ürünler” veya eksik ürünler için SATICI’ya müracaat eder. Ayıplı ürün için tutanak tutulmalıdır. Ürünün ayıplı olduğuna dair görüntü ve delil eklenmelidir

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Süre kesin olup aşılması halinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma beyanı SATICI’ ya yazılı olarak, aşağıda yer alan link ten form doldurulmak sureti ile yapılır techmindbilisim.com link ve  0850 640 01 14 numaralı telefondan da SATICI bilgilendirilir.

İADE KOŞULLARI:

 1. Ürün kusurlu ise kusur sebebi ayrı bir kâğıda yazılır ve fatura da   bu kâğıda eklenir. Ürünün fabrika ambalajı (karton) veya ürünün kendisi üzerine iade nedeni YAZILMAZ veya İŞARETLENMEZ. (Buna aykırı davranış halinde SATICI iadeyi kabul etmeme hakkına sahiptir) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak orijinal ambalajında ve satıldığı gibi (yeni gibi) teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün açılmış ise Techmind Bilişim, iade / geri ödeme / değiştirme talebini reddetme hakkını saklı tutar. Ürünler TECHMİND BİLİŞİM SANAYİ VE SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Kartaltepe Mahallesi, Süvari Caddesi, NO: 10 /1 Torkam E5 D-2 Blok D:45  Küçükçekmece/ İstanbul/Türkiye adresine iade edilmelidir
 2. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından ve ürünün iadesinden sonra ürünü inceleyecek ve iadeyi kabul edip etmediğini ALICI ya e posta ile bildirecektir. Şayet SATICI tarafından iade onaylanırsa itibaren en geç 5 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ya veya ALICI’nın kredi kartına öder. Geri ödeme ile ilgili ALICI sorun yaşarsa SATICI ya haber verir. Kart iadeleri zaman alabildiği için rayiç bir süreyi ALICI bekler. Buna rağmen ALICI geri ödemeyi alamadıysa  Kartaltepe Mahallesi, Süvari Caddesi, NO: 10 /1 Torkam E5 D-2 Blok D:45  Küçükçekmece/ İstanbul adresinden SATICI ile iletişime geçmelidir.
 3. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. İndirimli ürünlerin iadesi mümkün değildir.
 5. İadeden muaf ürünler; aşağıdadır,