SANAL MAĞAZA MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

      Bu sözleşmede Techmind Bilişim San. ve Ser. Hz. Ltd. Şti ŞİRKET olarak;

      Üye olan kişiler ise ÜYE olarak anılacaktır.

I- SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

ŞİRKET’ten alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmalı ve kullanıcı şifresi edinmelisiniz

Bu durum, ŞİRKET  üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı yada sipariş verdiği andan itibaren ŞİRKET   sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

II- HİZMETLERİN TANIMI                                                                   

ŞİRKET   sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

III- SANAL MAĞAZA ÜYELİK SİSTEMİ

ŞİRKET  üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.

ŞİRKET , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağaza üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem ŞİRKET sitesine “login” olmak şeklinde tanımlanır.

IV- ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, ŞİRKET   servislerinden yararlandığı sırada, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, ŞİRKET   tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ŞİRKET’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, ŞİRKET servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ŞİRKET’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu ŞİRKET tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ŞİRKET’in sorumlu olmayacağını, ŞİRKET’te sunulan hizmetlere ŞİRKET   tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ŞİRKET’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ŞİRKET   ‘in sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, ŞİRKET   servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ŞİRKET’ten tazminat talep etmemeyi, ŞİRKET’ten izin almadan ŞİRKET   servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, ŞİRKET’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde ŞİRKET’in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, ŞİRKET’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ŞİRKET   adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.

V- ŞİRKET’E VERİLEN YETKİLER

ŞİRKET herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ŞİRKET’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi ŞİRKET tarafından müşteriye sunulacak başvuruların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

ŞİRKET   müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

ŞİRKET  servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

ŞİRKET   kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

ŞİRKET‘in satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. ŞİRKET stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle ŞİRKET   ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

ŞİRKET   üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde ŞİRKET   tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir.

Bu hallerde üye, ŞİRKET  ‘ten hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

ŞİRKET   üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

ŞİRKET. müşterinin onayı olmadan ŞİRKET   bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, ŞİRKET   bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

ŞİRKET  bünyesinde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ŞİRKET’e aittir.

Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ŞİRKET   hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

ŞİRKET., üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ŞİRKET‘in sorumlu olmadığını kabul eder.

ŞİRKET , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. ŞİRKET  üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

ŞİRKET ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

ŞİRKET kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

VI- KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

VII- VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan vergiler ŞİRKET  sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

VIII- ÜRÜN TESLİMATI

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Adresine ihbar notu bırakılan müşterinin 3 gün içerisinde irtibata geçmemesi durumunda kargo göndericiye iade edilir. İhbar notu bırakılan müşterinin bildirdiği adrese, ilk ziyareti takip eden 7 gün içerisinde müşteri ile Kargo şubesinin mutabık kaldığı bir günde ikinci ziyaret yapılacaktır. Müşteri tarafından talep edilen farklı şehire yapılan ikinci ziyaret talebi ilk gönderim taşıma tutarı kadar müşteriye fatura edilecektir.

IX- ÜRÜN İADESİ

Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

X- ŞİRKET   KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda ŞİRKET’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen ŞİRKET   kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XI- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır.

XII- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Küçükçekmece Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

XIII- YÜRÜRLÜK

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan yada sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

XIV- FESİH

ŞİRKET,   dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.